Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC erbjuder specialiserade spa och wellness konsulttjänster för både hotell spa och spa dag. Våra tjänster omfattar:

Förstudier

En förstudie är mycket viktigt för att förstå en viss marknad. Det kan avgöra om ett projekt är genomförbart eller inte, och dessutom, på vilka villkor.

En genomförbarhetsstudie inkluderar normalt följande men varje projekt är annorlunda och vi anpassar varje projekt enskilt. 

- Marknadsanalys

- Spa trendanalys

- Konkurrens analys

- Utbud & efterfrågan analys

- Gäst analys

- Projektbeskrivning och analys

- SWOT-analys

- 5 år budget

- Rekommendationer om storlek, kapacitet, profil, faciliteter

 

Affärsplan

En affärsplan är relevant för:

- Ett nytt projekt, 

- En befintlig spa, som inte inser sin fulla potential och behöver vitalisering 

 

Affärsplan omfattar typiskt:

- Översyn av befintlig verksamhet för att identifiera förbättringsområden (för befintliga spas)

- Analys av marknaden, att sätta fingret på konkurrenternas styrkor och svagheter, samt konceptuella luckor på marknaden

- Gäst mix analys och slutsats

- Konceptutveckling och rekommendationer för USP samt unika anläggning funktioner

- Strategi

- Spa-menyn (behandlingar, upplevelser, förpackningar)

- Försäljning & marknadsplan och budget

- Prissättning strategi och revenue management

- Spa butikskoncept och plan

- Mat & dryck koncept och plan

- Bemanning och HRM

- Detalj budgetering och KPI mål

- Samverkan med hotell / resort (i förekommande fall)

NHC Markedsrapporter
01-11-2018
NHC markedsrapport for Q3 2018
Les mer


19-08-2018
NHC Markedsrapport Norge, Q2 2018
Les mer
NH Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mer

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401