Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC är en ledande aktör inom värdering av hotellfastigheter, restauranger etc. i Skandinavien och har också gjort större utredningar i andra europeiska länder. NHC har en unik kompetens och kunskap om hotelltransaktioner och investerarnas avkastningskrav. Vi följer utvecklingen av hotellmarknaden och baserar våra bedömningar på en grundlig översyn och utvärdering av verksamheten och beräkningar baserade på "diskonterat kassaflöde”.

NHC Marknadsrapporter
01-11-2018
NHC Marknadsrapport Q3 2018
Les mere


19-08-2018
NHCs Marknadsrapport for Norge, Q2 2018
Les mere
NHC Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mere

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401