Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC har konsulter med lång operativ erfarenhet från både privat fastighetsbolag och de större skandinaviska hotellkedjorna. Vi kan därmed erbjuda oss att ta det övergripande ansvaret för verksamheten i samband med exmpelvis en "turnaround" av verksamheten eller löpande optimering av driften. Här är våra kunder oftast banker eller ett verksamhetsmässigt oerfaren investerare / ägare.

Vi kan också erbjuda oss att ta det övergripande ansvaret för verksamheten. Här är våra kunder oftast banker eller ett verksamhetsmässigt oerfaren investerare / ägare.

NHC kan hjälpa till vid rekrytering av ledningspersonal, utveckla affärs-och handlingsplaner, förbättra försäljnings/ distributionskanalerna och kan kontinuerligt övervaka driften och löpande göra justeringar.

NHC Marknadsrapporter
01-11-2018
NHC Marknadsrapport Q3 2018
Les mere


19-08-2018
NHCs Marknadsrapport for Norge, Q2 2018
Les mere
NHC Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mere

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401