Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC genomför förstudier för att bedöma lönsamheten i ett hotellprojekt eller för en större ombyggnad / optimering av ett befintligt hotell.

Analysen bygger på en grundlig översyn av både ekonomiska trender, fastighetsmarknadens historik och förväntad framtida utveckling, hotellmarknaden på orten, bedömning av profil och läge för ett visst projekt eller hotell samt verksamhetens resultat jämfört med utvalda konkurrenter.

Man beskriver sedan det optimala projektet i termer av antalet rum, kategori, profil, storlek på restaurang- och möteslokaler samt ett eventuellt behov av. spa, wellness eller andra unika kunderbjudanden.

Förstudien är i dagens marknad absolut nödvändigt då den utgör en objektiv bedömning av den ekonomiska lönsamheten för en utvecklare eller fastighetsägare och fungerar som en viktig grund för dialog och förhandling med operatörer och för att säkra finansieringen.

NHC Marknadsrapporter
01-11-2018
NHC Marknadsrapport Q3 2018
Les mere


19-08-2018
NHCs Marknadsrapport for Norge, Q2 2018
Les mere
NHC Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mere

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401