Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC arbetar på uppdrag av ett antal av våra kunder som "in house" konsulter och hanterar uppgifter från fastighetsförvaltningen till den kontinuerliga förbättringen av hotellet. Detta kan vara både för nya projekt och hotell som genomgår större ombyggnationer eller renoveringar.

Vi är specialiserade på hotell som drivs med ”risk-delning” (rörlig hyresdel, managementavtal, franchising eller egen drift) och som kräver en aktiv ägare för att optimera fastighetsinvesteringen. Här behövs en aktiv dialog med operatören, både för att säkerställa en optimal avkastning och för den löpande uppföljningen. Vi fyller också en viktig roll i att rapportera och presentera det ekonomiska läget samt för planeringen av framtida investeringar.

Vi arbetar som kapitalförvaltare, både på uppdrag av professionella hotellinvesterare och för investerare eller banker som har behov av kunskap kring hotellfastigheter . Våra tjänster inom aktiv förvaltning innefattar bland annat:

 • Fakturering och rapportering
 • Ekonomisk uppföljning och rapportering
 • Benchmark
 • CAPEX och renoveringar
 • Identifiering av ny operatör och kontraktsförhandlingar
 • Löpande dialog med operatören och förvaltning av kontrakt
 • Interim management
 • Kontinuerlig anpassning och driftoptimering
 • Utveckling och optimering av hotellkoncept
 • Fastighetsutveckling
 • Optimering av pågående verksamhet och fastigheten
 • Avslut och investeringsrådgivning

NHC Marknadsrapporter
01-11-2018
NHC Marknadsrapport Q3 2018
Les mere


19-08-2018
NHCs Marknadsrapport for Norge, Q2 2018
Les mere
NHC Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mere

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Kongens Nytorv 3-5
DK-1050 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 723 611 261
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401