Profesjonell rådgivning innen hotell- og reiselivssektoren

NHC Asset Manegement arbetar med strategisk och finansiell förvaltning av hotellfastigheter.

Kunder i huvudsak är:
  • Professionella fastighetsinvesterare
  • Fastighetsinvesterare som önskar hotell expertis för att hantera investeringar
  • Banker för vilka det har blivit nödvändigt att hantera hotellfastigheter
NHC Marknadsrapporter
08-02-2018
NHC Marknadsrapport Q4 2017
Les mere


17-01-2018
NHCs Marknadsrapport for Norge, Q4 2017
Les mere
NHC Nyheter
17-01-2018
New articles out about the Nordic hotel market
Les mere

Nordic Hotel Consulting

Follow us on LinkedIn
Kildehøjvej 27
DK-3460 Birkerød
Nørre Voldgade 16, st. th.
DK-1358 Copenhagen
Tlf. +45 4582 1172
Ivan Bjørndals gate 27
NO-0472 Oslo
Tel. +47 484 04 480
No 18 Offices & Lounge
Birger Jarlsgatan 18
SE-11434 Stockholm
Tlf. +46 7 077 33 565
Vuoritie 6B
FI-02880 Veikkola
Tlf. +358 40 539 43 39
Bankastræti 5
ICE-101 Reykjavik
Tlf. +354 89 77 401